Tag Archives: Økologisk landbruk

Fokus på økologisk landbruk og selvberging hos NLF Tanzania

De siste årene har NLF Tanzania økt sitt fokus på bærekraftig utvikling og å benytte de mulighetene de har til å være selvberget på flere områder. Spesielt har de fokusert på landbruk og utnyttelse av de arealene de har til rådighet. I det siste nyhetsbrevet fra NLF Tanzania fikk vi noen glimt av de foreløpige resultatene – for ikke å snakke om et bilde av hva dette kan bety for organisasjonen i fremtiden. Vi har oversatt utdrag fra nyhetsbrevet om dette temaet.

Continue reading