Fountain of Zoë

Barnehjem for foreldreløse spedbarn og små barn

Dette er den nyeste avdelingen i New Life Foundation, som tar seg av foreldreløse spedbarn og små barn fra 0-4 år. Kona til pastor Glorious Shoo, Josephine, er den som har tatt initiativet til dette barnehjemmet, og hun står for den daglige driften. Her får de omsorg av noen hengivne kvinner, som steller dem og gir dem mat og omsorg. Når barna er ca fem år, er de klare for førskole i Fountain of Hope barneskole.

Den 18. februar 2006 ble en ny flott bygning offisielt åpnet, med plass til 50-70 barn.

ng-zoe01