Visjon og oppdrag

Visjonsformulering

  • Å forandre menneskers liv for Guds rike gjennom utdanning og samfunnstjenester med grunnlag i Guds Ord.
  • Å fokusere på åndelig vekst og akademiske kvalifikasjoner i arbeidsliv, samfunnsliv og tjeneste, slik at Mennesker kan utvikle utdanning og menighet til ære for Gud.

Oppdrag

  • Å gå ut over de grenser som er lagt på mennesker på grunn av levestandard, livserfaringer, farge eller bakgrunn.
  • Vi vil arbeide med Kristus for å hjelpe barn til å bli klar over og leve ut sin verdi og å nå de mål de setter seg, uavhengig av bakgrunn. ‘
  • Vårt mål er å hjelpe barna til et fullverdig liv til ære for Kristus, så de kan bli til velsignelse for sine familier og lokalsamfunnet, og på den måten bringe Guds kjærlighet videre til andre.