Om Tanzania

Bare 20 % av barna i Tanzania som tar nasjonal avsluttende eksamen, kommer lenger enn til sjuende klasse. Dette skyldes pengemangel og en offentlig skole som ikke holder mål.

Det er mange grunner til at det offentlige skolesystemet i Tanzania har forfalt. Offentlig ansatte lærere er klart underbetalte. Ofte må de ta seg annet arbeid i tillegg og kan ikke engasjere seg fullt og helt i lærergjerningen. Dette fører til at mange barn stryker til eksamen og gir ikke et læringsmiljø der barn kan vokse og lære. Mangel på midler gjør at mange skoler er uten pulter, ja, uten tak over hodet. På landsbygda i Tanzania kan klassene komme opp i over 100 elever.

Barn fra fattige familier har lite håp om å fortsette til videregående utdanning, da privatskolene er dyre og det offentlige tilbudet holder så lav kvalitet.

Hva gjør så mange unge som står uten videre skoletilbud og uten yrke? Vi finner de som tiggere på gatene eller på vei ut på skråplanet. For unge kvinner kan prostitusjon noen ganger være eneste måten å overleve på. Så har da også HIV/aids spredd seg som ild i tørt gress i Tanzania, i noen regioner er 30% av innbyggerne smittet.