Støtt NLF!

Hvert barn ved Fountain of Hope barneskole trenger ca. kr. 300,- hver måned for å dekke de viktigste utgiftene i forbindelse med oppholdet på skolen. Dette dekker hus, mat, klær, medisiner, skolebøker, skoleuniformer og skolegang.

For oss i Norge er ikke 300 kroner veldig mye, og de fleste nordmenn har god anledning til å avse det beløpet hver måned.

Klikk her for å bli NLF-fadder!

Du vil motta mer informasjon om barnet når du har undertegnet en sponsorkontrakt, og du vil jevnlig bli oppdatert på barnets utvikling.

NB! Alle faddergaver går uavkortet til New Life Foundation i Tanzania. Alt vårt arbeid i Norge gjøres frivillig, og utgifter dekkes av medlemskontingent og dedikerte gaver til New Life Foundation Norge.

Vi oppfordrer deg også til å bli medlem av foreningen New Life Foundation Norge. Ved å betale kr. 200,- i årlig medlemskontingent, er du med og bidrar til at vi som forening kan gjøre det Gud har kalt oss til og fullføre den visjonen som Han har gitt oss. Du vil også få tilsendt nyhetsbrev og invitasjoner til arrangement i regi av New Life Foundation Norge.

Dersom du ønsker å bli medlem av foreningen New Life Foundation Norge, klikker du her.

Barnehjemmet Fountain of Zoe