Bli medlem!

Fyll ut dette skjemaet for å registrere deg som medlem i foreningen New Life Foundation Norge. Det koster kr. 200,- per år for enkeltmedlemmer og kr. 300,- for familiemedlemskap.

Ved å bli medlem hjelper du oss med å dekke utgiftene knyttet til New Life Foundation sitt arbeid i Norge. All innsats i foreningen er frivillig, og alle faddermidler og innsamlede gaver går uavkortet til New Life Foundation Tanzania. Ditt medlemskap gir oss direkte større muligheter til å gjøre arbeidet mer kjent.

* (angir obligatorisk felt)