Bli NLF-fadder!

Her kan du registrere deg for å bli fadder til et av barna hos New Life Foundation Tanzania.
Fyll ut og send inn skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig for å tildele deg et fadderbarn.

* må fylles ut