NLF Internasjonalt

New Life Foundation er i dag et nettverk med enheter/foreninger også i USA, Sør-Korea, Norge og New Zealand.

Disse enhetene jobber for å støtte arbeidet i Tanzania gjennom bønn, og ved å samle inn økonomisk og materiell støtte. New life Fountation i Tanzania gir jevnlige oppdateringer på hvordan arbeidet går ut til enhetene rundt om i verden via digitale media, slik at man alltid vet hva man kan takke for, og hvor skoen trykker mest og hva man skal be om for tiden.

Annethvert år arrangeres en internasjonal konferanse av New Life Foundation i Moshi i Tanzania, som handler om arbeid blant hjemløse og foreldreløse barn. Vi har fått delta på denne konferansen en rekke ganger sammen med delegater fra de andre landenes foreninger.