Fountain of Joy

Senter for yrkesopplæring for unge alenemødre

Unge mødre som blir vist vekk fra lokalsamfunnet på grunn av graviditet og jenter fra fattige familier får arbeidsopplæring så de kan klare å forsørge seg selv. Programmet går over to år og her lærer de unge kvinnene fag som søm, brodering og regnskap. På sikt ønsker vi også å kunne tilby opplæring i bruk av datamaskiner og internett. Dette vil gi disse kvinnene et stort fortrinn i arbeidsmarkedet.

Gud har gitt oss topp engasjerte lærere fra Tanzania som lærer deltakerne å sy kjoler og å lage dukker. Dukkene blir benyttet som pedagogiske læremidler for barna.

Kursene startet opp i april 2001 og etter fullført eksamen i 2003 fulgte tilgang til symaskiner og materiale, slik at de unge kvinnene kan begynne nye uavhengige liv. Det er vårt håp at disse kvinnene vil benytte sin nye faglige evne til å finne en ”Ny Glede” i livet. Dette kan bidra til å redusere prostitusjonsproblemet i vårt hiv/aids-rammede land.

Etter oppstarten av barnehjemmet Fountain of Zoe i 2005, har vi en ny mulighet til å yte omsorg til jenter som blir mødre i ung alder og/eller utenfor ekteskap. Vi kan ta imot både mor og barn, og sørge for de beste forutsetninger for et godt liv videre for begge to. Mødrene får god anledning til å være sammen med barnet sitt, og får råd og veiledning i hvordan de skal ta seg av barnet. Planen er å bygge nye lokaliteter for denne avdelingen i tilknytning til det nye barnehjemmet, slik at mødrene har enkel tilgang og adgang til sine egne barn.

Fra og med 2014 har ikke Fountain of Joy-programmet vært i drift pga. manglende ressurser. Det vurderes fortløpende om programmet kan settes i drift igjen.


Her viser kursdeltakerne 2004 fram sin produksjon.