Fountain of Love

Opplæring og utrustning til tjeneste blant barn og unge

Dette er en spesiell avdeling som lærer opp folk fra ulike kirker og trossamfunn i kristent arbeid blant barn og unge. Pastor Glorious Shoo, styreformann i NLF, har sammen med kona Josephine og flere andre i staben hos NLF, gitt opplæring og veiledning til flere tusen kvinner og menn som er kalt til å arbeide blant og forkynne evangeliet til barn og unge. Disse samarbeider bl.a. med ”Compassion International sponsored children” og med ”World Vision children ministers”.

love1

Fountain of Love kombinerer ofte opptreningsseminarer og utadrettede møter og kampanjer rundt omkring i Tanzania og Kenya, hvor de ser mange barn og unge komme for å ta imot Jesus Kristus.

I tillegg til opplysning om og bekjempelse av spredningen av HIV/Aids, er det et nytt, stort behov som er i ferd med bli kartlagt: det store problemet med omskjæring av jenter. Over hele Tanzania er dette veldig utbredt, og Kilimanjaro-regionen, hvor N’LIFE har hovedkvarter, er en av de regionene hvor omskjæring av jenter forekommer oftest.

Omskjæring er ikke religiøst betinget – det er et tradisjonelt rituale som utføres både iblant muslimer og kristne. De jentene som utsettes for dette, opplever voldsomme fysiske smerter – det er ikke snakk om noen bedøvelse av noe slag. De blir holdt fast med makt, og inngrepene skjer med de redskaper man måtte ha for hånden, under forhold som ofte medfører komplikasjoner i form av infeksjoner og blødninger. For noen ender det tragisk med en altfor tidlig død. I tillegg er det en stor følelsesmessig påkjenning som får store konsekvenser for resten av livet.

(Mer fakta og statistikk om dette kommer senere.)

NLF opplever nå et kall til å nå ut til disse jentene, og møte dem med Jesu Kristi kjærlighet og helbredelse.