Fountain of Hope

Førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående skole med internat

Barneskolen Fountain of Hope er for barn med ulik bakgrunn. Skolens filosofi er å tilby underpriviligerte barn fremragende utdanning og bedre livskvalitet gjennom kristen opplæring. Våre engasjerte kristne lærere deler samme visjon og gir av sin tid, sine evner og kapasitet med det mål for øyet å forandre disse barnas liv.

I dag bor det ca 400 barn fra 5 år og oppover på internatskolen i Moshi, fordelt på førskole og 11 klassetrinn. Her får de bl.a. mat, klær, husrom, skolebøker, skoleuniformer, medisinsk og sosial omsorg, og ikke minst en kristen oppdragelse og åndelig fostring.

All undervisning foregår på engelsk. Målet er å kunne gi disse barna utdannelse hele veien til og med universitetsnivå. VI har stor tro på at disse menneskene vil komme til å bety en stor forskjell for Tanzanias framtid. Når de får dekt sine materielle og fysiske behov, og finner sin trygghet i hvem de er i Kristus Jesus, får vi se hvilket fantastisk potensiale som bor i hvert enkelt av disse barna.

De fleste av disse barna kommer fra svært fattige familier, og skolen trenger økonomisk støtte for å kunne gi dem det de trenger. Klikk her hvis du vil være med og hjelpe disse barna økonomisk.