Velkommen!

…eller “Karibu!”, som det heter på swahili.

Klikk her for å se en presentasjonsvideo av New Life Foundation Tanzania.

New Life Foundation Tanzania er en kristen hjelpeorganisasjon med hovedsete i Moshi ved foten av Kilimanjaro i Tanzania. Grunnleggerne er Pastor Glorious og Josephine Shoo.

Deres visjon er å se til at de fattige menneskene får muligheten til å få dekket alle de livsviktige behovene de har. Å gi utdannelse til barna fra disse familiene er en av de beste måtene å redusere fattigdommen på.

Like viktig er det at barna kan bli kjent med den levende Gud, og få mulighet til å ta imot frelsen i Jesus Kristus. Dette muliggjøres gjennom at bibleundervisning og bønn er en sentral del i hverdagen i New Life Foundation, og barna får oppleve Guds kjærlighet gjennom omsorg fra de ansatte.

Virksomheten er delt inn i fire avdelinger. Klikk på lenkene under for å lese mer om hver av avdelingene:

New Life Foundation Norge er en støtteforening for New Life Foundation sitt arbeid i Tanzania. Les mer om dette her.