Seks etasjer med muligheter for fremtidens studenter

New Life Foundation Tanzania er i gang med et byggeprosjekt, som går ut på å bygge en ny seks etasjes bygning på området til Fountain of Hope Christian School i Moshi. Den nye bygningen skal romme nye undervisningsrom, datarom, bibliotek og spisesal, samt kontorer og arbeidsrom for lærere og den administrative staben ved New Life Foundation. Det blir også lokaler for det planlagte college-tilbudet som NLF skal starte i samarbeid med Trinity Education.

Her kan du se en informasjonsvideo om dette byggeprosjektet:

De eldste trebygningene hos New Life Foundation er fra 2002, og inneholder flere ganske små klasserom. Myndighetene i Tanzania fraråder å bruke disse til undervisningsrom, og dette er noe av bakgrunnen for at de valgte å starte det nye byggeprosjektet.

Bygningen vil også romme undervisningslokaler for et nytt collegeprogram som New Life Foundation planlegger å tilby i samarbeid med Trinity Education (les mer om Trinity Education her).

Du kan gi en gave til dette prosjektet på følgende måter:

Her er noen bilder tatt i slutten av november 2017, som viser hvor langt de er kommet med første etasje, som bl.a. skal romme tre nye klasserom.